Nadzór naczepy i towaru

Dumą WebEye jest to, że w transporcie drogowym potrafi dostarczyć swoim Klientom najistotniejsze informacje dotyczące środku transportu, przyczepy i produktywności kierowcy. Rozwiązania te stanowią znaczne wsparcie dla firm przewozowych w należytej realizacji regularnych zamówień na dużą wartość.
Czujniki zamontowane w pojazdach umożliwiają wysłanie sygnału alarmowego na aplikację WebEye o niekorzystnych wydarzeniach lub warunkach pracy. Alarm o wydarzeniu może być wysłany pocztą elektroniczną lub SMS-em.

Aplikacja WebEye Monitor umożliwia nadzór nad całą flotą w czasie rzeczywistym. Oprócz aktualnej pozycji geograficznej pojazdu, dostarczamy liczne inne, odświeżane co minutę informacje, pożyteczne dla dyspozytorów centrali. Przyczyniają się one do bardziej efektywnej i szybszej organizacji transportu.

Monitoring ładunku w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastową identyfikacje problemów pojawiających się podczas wykonania zadania. W przypadku kradzieży pojazdu dane GPS wskażą aktualną lokalizację pojazdu, wspierając tym organy w odnalezieniu pojazdu pełnego towarów. W systemie WebEye  można także zaplanować trasę poszczególnych transportów. Jeżeli pojazd zjedzie z niej, system automatycznie wysyła sygnał alarmowy do dyspozytorów.
Za pomocą identyfikacji pojazdów ciągniętych rejestr czynności związanych z naczepami jest na bieżąco aktualizowany. Widać w sposób przejrzysty, która naczepa jest przyłączona do którego ciągnika. Dla ułatwienia identyfikacji, do narzędzi można przypisać numer rejestracyjny, numer wewnętrzny oraz typ.