Przewóz towarów chłodzonych

Przy transporcie drogowym ładunków wrażliwych na zmianę temperatury – na przykład produktów farmaceutycznych i spożywczych – kierowca i inni uczestniczy danego transportu powinni zachować szczególną ostrożność. Przerwanie bowiem ciągłości chłodzenia może powodować uszkodzenie lub zniszczenie towaru, i pociągnąć ze sobą znaczne straty finansowe. Dwa najczęściej spotykane problemy w tym zakresie to awaria chłodnicy oraz niepotrzebne otwarcie drzwi przestrzeni ładunkowej. Wydarzenia te w zależności od pogody bardzo szybko wpływają na temperaturę w przestrzeni ładunkowej, co może powodować zniszczenie towaru. Tego typu szkody mogą narazić przedsiębiorstwo na milionowe straty.

Utrzymanie wymaganych warunków w przestrzeni ładunkowej dla towarów chłodzonych i mrożonych można monitorować takimi rozwiązaniami telematycznymi, jak termometr zamontowany w przestrzeni ładunkowej, oraz systemy nadzorujące otwarcie drzwi przestrzeni ładunkowej. Urządzenia te zapewniają stały monitoring temperatury w przestrzeni ładunkowej lub w jej poszczególnych przedziałach, oraz stanu drzwi, a następnie informacje te zapisują  co 15 sekund. Kierowca  oraz dyspozytor natychmiast otrzymuje sygnał alarmowy o każdej zmianie temperatury w przestrzeni ładunkowej oraz o otwarciu drzwi. W ten sposób można zapobiec uszkodzeniu ładunku. Ponieważ optymalna temperatura jest różna dla różnych rodzajów towarów, system umożliwia śledzenie temperatur w poszczególnych przedziałach.
WebEye Telematics zapewnia raporty i rejestr temperatur przestrzeni ładunkowej wymagane przez Klientów do potwierdzenia wykonanego zlecenia. Funkcje alarmowe zaś natychmiast informują o krytycznych niepoprawnościach ułatwiając tym szybką interwencję. Nasza centrala dyspozytorska przez całą dobę zapewnia udokumentowany łańcuch alarmowy oraz sprawne powiadomienie wszystkich stron, których alarm dotyczy.