Transport ładunków suchych

Zarządzanie kosztami: Kluczowym wyzwaniem transportu drogowego towarów jest jak najsprawniejsza dostawa towaru na czas za jak najmniejsze koszty. Zadanie to jest skomplikowane, gdyż z jednej strony firma przewozowa musi spełnić wymogi przewidziane prawem, a z drugiej wymagania zamawiającego. A przy tym trzeba zapewnić rentowność firmy, choć nadzorowane środki do wykonania zlecenia mogą być wykonywać zadanie oddalone nawet na kilka tysięcy kilometrów. Rozwiązania telematyczne WebEye właśnie w tym zakresie udzielają wsparcia: zaspakajają potrzeby informacyjne danego obszaru (właściciel, dyspozytor, kontroler, menadżer floty, kierowca) przyczyniając się do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Nasze aplikacje są pomocne, bo umożliwiają ciągły nadzór najważniejszych pozycji kosztów. Dostarczają Zarządowi solidną podstawę do podjęcia decyzji o implementacji sprawniejszych procesów oraz środków oszczędnościowych.

Zarządzanie paliwem: Jednym z największych kosztów indywidualnych przedsiębiorstwa to paliwo. WebEye może odegrać bardzo ważną rolę w obniżeniu tych kosztów:
– Nasze czujniki przesyłają dane o aktualnym poziomie i zużyciu paliwa środków transportu.
– Funkcją kontrolną przetwarzamy dane pochodzące z tankowania, a nasze doświadczenie rynkowe pomoże w stworzeniu systemów informacyjnych oraz związanych z nimi procesów, aby przedsiębiorstw mogło zarządzać paliwem efektywnie i w sposób zrównoważony. 
Dążymy do tego, aby zmniejszyć zużycie paliwa do minimum i zakończyć rozrzutność – czyli do wykrycia i załatania dziur, przez które można stracić potencjalny profit.

Koszty pracownicze: Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga, aby kierowcom zaoferować atrakcyjne wynagrodzenia. WebEye Telematics dostarcza informacje, na podstawie których można opracować zrównoważony system motywacyjny. Kierowca to kluczowa osoba w działalności przedsiębiorstwa, gdyż sukces zależy od niego, od jego stylu prowadzenia, zużycia paliwa i czynności wykonanych. A najbardziej bolesnym doświadczeniem jest to, kiedy zamówienia nie można wykonać z powodu braku kierowcy.
Udział faktycznie wykonanej pracy we wszystkich czynnościach kierowcy ma ma również znaczny ma wpływ na wyniki. Nasze narzędzie DrivingStyle dostarcza obiektywne informacje zwrotne o tym, dając szansę, aby zaangażować kierowcę w sukces firmy. Obniżenie zużycie paliwa i drogich części samochodowych podwyższa produktywność kierowcy, a mniejsze koszty przyczyniają się do wspólnego sukcesu.

Mniej administracji: Dzięki rozwiązaniom telematycznym WebEye nasze raporty dotyczące kierowców na temat zagospodarowania paliwem oraz dotrzymania czasu jazdy i postoju wspierają procesy kontrolingu przedsiębiorstwa oraz przestrzeganie przepisów. Transport jest branżą wymagającą nader złożonej administracji. Usługi WebEye zapewniają oszczędne uzyskanie zawsze dokładnych i aktualnych informacji w formie cyfrowej na temat wydajności pojazdów oraz czasu pracy kierowców, aby przychody ze sprzedaży móc poświęcić na rozwój i rozbudowę przedsiębiorstwa.

Konserwacja: Głównym narzędziem produkcji firm przewozowych jest ciężarówka stanowiąca wartościową pozycję w księgach firmy. WebEye Telematics dostarcza szczegółowe informacje potrzebne do regularnej konserwacji i rozwiązania ewentualnych problemów technicznych, tj. na temat produktywności pojazdów. Dzięki temu eksploatacja narzędzia pracy bedzie zawsze efektywna.

Opłaty drogowe: Rozwiązanie telematyczne WebEye zawiera także usługę HUGO, system opłat drogowych opartych na faktycznym wykorzystaniu dróg płatnych na Węgrzech. Dostęp do naszego systemu telematycznego nie wymaga inwestycji. Pakiet miesięcznego abonamentu można dobrać według potrzeb, a korzystać z niego można już w dniu zainstalowania. Aby lepiej wykorzystać możliwości systemu, warto skorzystać z usługi menadżera serwisu, który pomoże w przeprowadzeniu procesu implementacji systemu.

Integracja: Klient wybierając usługi WebEye staje się widoczny – pod względem telematycznym – dla głównych zamawiających danego regionu. Za pomocą naszych interfejsów można połączyć się z własnymi systemami zarządzania firmą. Uzyskując dane telematyczne stworzyć można pełnowartościowy łańcuch informacyjny.