Menü

Zarządzanie dokumentami i zapisami danych

Efektywne wykorzystanie taboru jest kluczowym aspektem działalności firm przewoźniczych. Zaniechanie prac konserwacyjnych jednego pojazdu może spowodować poważny spadek obrotu, a brak badań okresowych może wiązać się z wysokim mandatem wystawionym przez funkcjonariuszy kontroli drogowej. W systemie WebEye można prowadzić administrację floty i  ewidencję dokumentów i zezwoleń pojazdów. Usługa pozwala także na zapisanie najważniejszych danych kadry.