Zarządzanie najczęstszymi miejscami docelowymi (POI)

Kierowcy wykonując swe zadanie zatrzymują się na wielu ważnych miejscach. Usługa umożliwia stworzenie raportów o postojach. Nasz system umożliwia stworzenie rejestru baz, centr logistycznych, stacji paliw z korzystnymi cenami, bezpiecznych parkingów oraz najczęściej używanych tras; obiekty te w systemie można przypisać do różnych kategorii.