Menü

Zarządzanie uprawnieniami

Użytkownikom przedsiębiorstwa można udzielić indywidualnego dostępu, dzięki czemu pracownicy w z różnych działów będą mieli dostęp wyłącznie do tych funkcji i danych, które są im potrzebne do wykonania pracy. System WebEye umożliwia stworzenie podgrup użytkowników, co zwiększa bezpieczeństwo danych floty i kierowców. Na czas transportu aktualną pozycję środku tego transportu można udostępnić zamawiającemu czy klientowi.