Identifikace řidiče

Naše řešení na identifikaci řidiče poskytují dispečerem přesné informace o tom, který řidič právě řídí vaše jednotlivá vozidla. Z našich služeb uvedených níže vyberte tu, která vám poskytne nejefektivnější podporu. Váš systém WebEye umožňuje přiřazovat vozidla řidičům, toto spojení je však statické - naše řešení na identifikaci řidiče umožňují dynamicky spravovat váš vozový park, přizpůsobený aktuálnímu využití. K identifikaci řidiče doporučujeme například dotykové tlačítko nebo WebEye Standard Drive. Pokud používáte i naši službu eTachograf, identifikace proběhne zcela automaticky na pozadí, paralelně s použitím karty řidiče. S naší službou můžete vidět údaje přiřazeny k jednotlivým řidičům ve vašich zprávách o používání vozidla, zároveň zajistíme i evidenci pracovní doby řidičů, čímž podporujeme účtování mzdových nákladů.