Správa vozového parku na základě údajů

Naše telematická služba poskytuje všem zúčastněným stranám, včetně vlastníků, dispečerů, řidičů a objednavatelů množství potřebných údajů a podrobností. Naše pravidelné zprávy pomáhají neustále optimalizovat náklady, ale v případě potřeby můžete získat přístup k informacím o Vašem vozovém parku, pokud jste mimo kancelář, ale je k dispozici pouze váš mobilní telefon.

Můžete sledovat celý svůj vozový park, včetně tahačů a přívěsů.

Poskytujte svým zákazníkům pravidelné nebo příležitostné nahlédnutí do přepravních podmínek, takto budete plnohodnotným členem dodavatelského řetězce - podle očekávání zákazníků.

Můžete předcházet pokutám ze strany správních orgánů a administrativa společnosti bude levnější a efektivnější.

Kdykoliv a kdekoliv můžete mít přehled o výkonnosti Vašeho vozového parku - dokonce i z Vašeho mobilního telefonu. Můžete posílat údaje do mnoha externích systémů, jako jsou systémy pro platbu mýtného nebo řízení podniku.

Související služby