Podpora klíčových zaměstnanců

Ziskovost vašeho podnikání závisí na účinnosti využívání vašich výrobních prostředků - vozidel. Pomůžeme vám vytěžit maximum z vašich řidičů, vytvářet řešení, která podporují trvalé snižování nákladů na údržbu a na palivo.

Podporujeme vývoj vašich motivačních systémů, poskytujeme okamžité a spolehlivé informace o výkonu a činnostech řidiče

Přesná zpětná vazba řidičům o jejich stylu jízdy, podpora jejich odborné přípravy a motivace    

Zjednodušujeme administraci a účtování nákladů spojených s výkonem práce řidičů

Podporujeme správu soukromých a služebních jízd i pro užitková vozidla