Správa povolení

Můžete poskytnout individuální přístup uživatelům ve vaší společnosti, aby pracovníci v různých oblastech měli přístup pouze k funkcím a údajům, které se jich týkají. Systém WebEye vám pomáhá chránit bezpečnost dat vozového parku a řidičů prostřednictvím správného nastavení uživatelských podskupin. Na trvání plnění přepravní úkoly, můžete sdílet aktuální údaje o poloze vozidla provádějícího přepravu se svými zadavateli, zákazníky.