Systém sledování přepravy v Polsku

Polsko zavedlo systém SENT na hlášení a monitorování nákladu přepravovaného po silnici. Zákon o systému zřízeném pro kontrolu silniční nákladní dopravy nabyl účinnosti 17. dubna 2017, ve smyslu tohoto zákona dopravci, kteří vykonávají přepravu, jsou povinni od 1. listopadu 2018 sdílet zeměpisnou polohu svého vozidla při přepravě zboží, které podléhá oznamovací povinnosti (například kapalná paliva, maziva, přísady do paliva, sušený tabák atd.), pokud se přeprava uskutečňuje na území Polska. WebEye byl mezi prvními, kteří se připojili k systému SENT, takže pomocí naší služby si můžete splnit svou zákonnou povinnost sdílet své údaje o poloze.