×

Cookie management

Elektronski putni nalog

Bilo kada ga možete skinuti u PDF formatu i na taj način ga tijekom cestovne kontrole možete prikazati na zahtjev policije ili zaposlenika nacionalne porezne i carinske uprave. Naša aplikacija za vođenje elektronskog putnog naloga je u suglasnosti sa odredbama Uredbe vlade br. 261/2011 (XII.7.) koje se odnose na e-putni nalog.