Prijevoz specijalne robe

Stroga kontrola cijelog lanca opskrbe ključna je pri transportu opasne robe, poput eksploziva, korozivnih tekućina ili različitih vrsta plinova. Čak i najmanja nepažnja ili neuspjeh u takvim zadacima može dovesti do katastrofalnih događaja, što bi se inače moglo spriječiti odgovarajućom sigurnosnom opremom! Napredni WebEye senzori mogu vas upozoriti na problem prije nego što ga netko uoči prekasno. Telematsko prikupljanje podataka u stvarnom vremenu pravo je rješenje za povećanje sigurnosti cestovnog teretnog prometa, jer u slučaju odstupanja od graničnih vrijednosti odgovorne osobe odmah zaprimaju upozorenje.