×

Cookie management

Usluga slanja poruka

Naša usluga podržava komunikaciju dispečera i vozača u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Poredlošci poruka omogućuju vozaču da u nekoliko sekundi pošalje poruke statusa dispečeru, koji je tako u mogućnosti konstantno pratiti stanje naloga. Pomoću WebEye Drive aplikacije vozač svom vozilu može dodijeliti prikolicu ili kontejner omogućavajući mu točnu evidenciju i tih prijevoznih sredstava. Vozaču je također lako zabilježiti i zabilježiti dopunu goriva ili druge troškove.