Анализ на стила на шофиране

Наемането на водачи, които работят ефективно, и по-нататъшното развитие на съществуващите експертни познания на водачите, представлява все по-голямо предизвикателство за местните превозвачи. Разнообразните поръчки за транспорт, различните видове пратки и пътните условия правят професионалната и силно адаптивна техника на шофиране незаменима. Ето защо в днешния автомобилен транспорт е от съществено значение да се гарантира, че всички ваши водачи поддържат актуални знания, които ги квалифицират да управляват камиони от различни модели и възраст, за които е необходимо различно и също толкова ефективно управление. Нашите експерти смятат, че правилният стил на шофиране може значително да намали допълнителните разходи на превозвачите, които възникват поради неправилна употреба на превозните средства. Можете да достигнете от 15 процента намаляване на разходите за гориво, да увеличите живота на автомобилите, които използвате, и да спестите средно 15 до 20 процента от разходите за обслужване и поддръжка на превозните средства. DrivingStyle, решението за анализ на стила на шофиране на WebEye, предоставя на компаниите-превозвачи подробна оценка на факторите, които основно определят използването на превозните средства от техните водачи: положение на дроселовата клапа, система за круиз контрол и използване на спирачка, брой и продължителност на случаите на рязко спиране, използваните диапазони на въртене, разпределение на въртящия момент и движение по инерция, ефективно използване на получената инерция. Системата предоставя на превозвачите актуална информация за потенциалните области на допълнително обучение, от които може да се възползват техните водачи, като същевременно позволява на ръководството да следи подобренията на водачите и да получава обратна информация за ефективността на обучението. Анализът на стила на шофиране е изключително ефективна основа за постоянно намаляване на разходите.