Ние гарантираме сигурността на вашия товар

Силно развитите сензори, информацията в реално време и точната регистрация гарантират, че можете да представите доказателства за съответствие с изискванията на експедитора. В случай на необичайни събития, незабавните сигнали помагат на служителите ви да действат бързо.

Увеличете сигурността на вашите превозни средства и на превозваните стоки с нашите конфигурации, които отговарят на стандартите за сигурност TAPA TSR.

Ние предоставяме информация в реално време за състоянието на вашите превозни средства и възможности за исторически анализ

Регистрирането на температурата на товара позволява лесно спазване на очакванията на експедитора и изискванията за качество

Получавайте незабавен сигнал в случай на необичайни събития: незабавно се информирайте, ако превозното средство е разтоварено на неправилно място или ако температурата се повиши в хладилното пространство за товари

Свързани услуги