Подкрепете ключовите си хора

Доходността на вашия бизнес зависи от това как и колко ефективно се използват вашите производствени активи, т.е. превозните средства. Ние ви помагаме да извлечете максимума от вашите водачи, да създадете решения, които насърчават трайното намаляване на разходите за поддръжка и гориво.

Ние подкрепяме развитието на вашите системи за стимулиране, в реално време предоставяме надеждна информация за работата и дейностите на водачите

Точна обратна връзка за водачите относно техния стил на шофиране с цел насърчаване на обучението и мотивацията

Опростяваме администрацията и отчитането на разходите, свързани с работата на водачите

Подкрепяме законово изискваното администриране на служебни и частни пътувания за превозни средства, предоставени за използване като част от компенсацията на служителите

Свързани услуги