Идентификация на ремаркето

Ние ви помагаме да съхранявате данни за използването на ремаркета или да ги зададете на влекачи, ако е необходимо, за да гарантирате сигурността на превозното средство и товара. Всичко това се извършва автоматизирано с нашата услуга за идентификация на ремаркета. Идентификацията на ремаркето ви позволява да поддържате актуални записи за закачането и откачването на всяко ремарке. Ясно се вижда кое ремарке в момента е закачено към кой влекач, възможно е да изберете и регистрационен номер, вътрешен идентификатор или зададен тип с цел по-лесна идентификация.