Изтегляне на тахограф

Регламент (ЕО) № 561/2006 направи задължително периодичното изтегляне на данни, съхранявани на картата на водача и на тахографа (съответно на всеки 28 и 90 дни). Изберете нашето решение за изтегляне на eTachograph, ако вашият автопарк изпитва затруднения при спазването на тези задължения. Физическото присъствие на превозното средство или картата на водача на място в компанията вече не е необходимо за изтеглянето - законово изискваното изтегляне на данни може да се извърши дистанционно по интернет.