×

Cookie management

Хладилен агрегат, нагревател на кабината

Хладилният агрегат и нагревателят на кабината използват гориво при работатат си, така че това е разходен елемент. Услугата ни предоставя актуална информация за работното време и данните за потреблението на оборудването. Това помага да се открие необичайна работа - ненужно охлаждане на ненатоварени ремаркета или разточително отопление на автомобила по време на почивка в помещенията на компанията. Нашето решение помага да се предотвратят нежеланите и предвидими разходи ефективно.