Планирани доклади

Планираните доклади са създадени специално за ръководителите и контролиращия персонал. Получавате автоматично и периодично по имейл доклади с основните показатели на автопарка, което ви помага да спестите разходи и ресурси. Не е нужно дори да посещавате уеб базираната платформа, за да се възползвате от поддръжката, която предоставяме, за да поддържате ефективността на вашите процеси. Нашите оперативни отчети могат да се използват като референтни данни за счетоводни дейности, работни заплати или административни задачи. Нашите седмични или месечни планирани отчети включват разход за гориво на автопарка и информация за пробега, обобщение на събития за зареждане с гориво и подробен списък на данните за температурата за нашата услуга за регистриране на температурата. В отчета за посещението показваме часовете на заминаване и пристигане и местоположението на вашите превозни средства в периода на заявките. Отчетите за смяната и часовете на обслужване дават поглед върху данните за извършената от превозните средства работа. В допълнение към тях, нашата услуга ви позволява достъп до многобройни отчети, които съдържат съвкупни дейности на водачите.