×

Cookie management

Потребление на гориво

Разработените от нас устройства за проследяване на превозни средства поддържат четенето на данни от системата CAN-bus на вашите превозни средства, като ви позволяват да контролирате, записвате и анализирате потреблението на гориво. Независимо дали вашите превозни средства имат единични или двойни резервоари за гориво, нашите професионални решения включват непрекъснат мониторинг на горивото въз основа на измерване на нивото на горивото в резервоара, както и водене на записи и предоставяне на анализ.