Потребление на гориво

Разработените от нас устройства за проследяване на превозни средства поддържат четенето на данни от системата CAN-bus на вашите превозни средства, като ви позволяват да контролирате, записвате и анализирате потреблението на гориво. Независимо дали вашите превозни средства имат единични или двойни резервоари за гориво, нашите професионални решения включват непрекъснат мониторинг на горивото въз основа на измерване на нивото на горивото в резервоара, както и водене на записи и предоставяне на анализ.