Превоз на хладилни товари

Автомобилният превоз на чувствителни към температурата товари, като хранителни и фармацевтични продукти, изисква допълнителни грижи от страна на водачите и другите участници. Ако не се поддържа непрекъснато студената верига, това може да доведе до повреда или влошаване на стоките, което може да означава значителни финансови загуби. Двата най-често срещани проблема са повреда на хладилника в автомобила и необосновано отваряне на товарната врата. В резултат на това, в зависимост от метеорологичните условия, температурите в товарното пространство се променят коренно, което води до влошаване на превозваните стоки. Потенциалните загуби, които може да понесе вашият бизнес, достигат десетки хиляди евро.

Автомобилните превозвачи могат да контролират условията, необходими за транспортиране на хладилни и замразени стоки с телематични решения като термометъра, инсталиран в товарното пространство, и системите за мониторинг на товарната врата. Те непрекъснато наблюдават температурите в товарното пространство или неговите отделения, както и състоянието на товарните врати и запазват стойностите на всеки 15 секунди. Шофьорите и диспечерите получават незабавен сигнал, ако температурите се променят в товарното пространство или ако вратата е отворена, за да се предотврати повреда на товара. Оптималните температури варират в зависимост от вида на стоката, така че системата позволява проследяване на различни стойности на охлаждане във всяко отделение.
WebEye Telematics ви предоставя отчетите за температурата на товарния отсек, необходими за доказателство за доставка до експедиторите. Можете да получите незабавно известяване за критични отклонения с нашите функции за предупреждение, така че да можете да се намесите лесно, ако е необходимо. Нашият операторски център гарантира денонощната работа на документираната верига за предупреждение и надеждно уведомява засегнатите страни.