×

Cookie management

Превоз на стоки чрез сухопътен транспорт

Управление на разходите: Основното предизвикателство на автомобилния превоз е да се достави товара навреме с максимална ефективност и възможно най-ниски разходи. Задачата е сложна, тъй като превозвачите трябва да спазват строги законови разпоредби и изискванията на експедиторите. В същото време трябва да се поддържа икономичното функциониране на бизнеса, като се извършва наблюдение на активи, които могат да се използват на хиляди километри. Именно тук на помощ идват телематичните решения на WebEye: те спазват изискванията за информация на заинтересованата страна (собственици, диспечери, контрольори, мениджъри на автопарка, водачи), като помагат на компанията да постигне ефективна работа. Нашите приложения ви помагат да контролирате основните елементи на разходите. Със своята подкрепа при вземане на решения те служат като основа на ръководството за разработване на по-ефективни процеси и прилагане на мерки за икономия на разходите.

Управление на горивото: Горивото е един от най-големите разходи за вашия бизнес, поради което WebEye може да играе важна роля за намаляването на разходите:
- Нашите сензори показват нивата на гориво в превозните средства и използваните количества.
- Като функция за контрол, ние обработваме данните за зареждане с гориво и ви помагаме да създадете своите информационни системи и свързаните с тях процеси въз основа на нашия пазарен опит, за да гарантираме, че управлението на горивото осигурява устойчивост и ефективност за бизнеса. 
Ние се стремим да ви осигурим минимизиране на разхода на гориво и край на загубата на ресурси, т.е. да намерите и попълните пропуските, при които потенциалната печалба може да намалее.

Разходи за работна сила: Текущата ситуация с работната сила изисква да предложите на водачите изключително атрактивно заплащане. WebEye Telematics ви помага с информация, въз основа на която можете да създадете устойчива система за възнаграждение. Водачите играят ключова роля в бизнес операциите, тъй като техният стил на шофиране, разход на гориво и дейности пряко влияят върху успешния или неуспешен резултат. В същото време неизпълнението на вашите поръчки за транспорт поради липса на водачи е неприятна загуба.
Реалната ефективност на водачите оказва значително влияние върху резултатите от бизнеса ви. Нашето решение DrivingStyle ви осигурява обективна обратна връзка за работата на водачите, което ви дава отлична възможност да засилите участието на водача в успехите на вашата компания. Намаляването на потреблението на гориво и намаляването на разходите за скъпи части на автомобила водят до по-добра работа на водача, а това допринася за общия успех при по-малко разходи.

По-малко администрация: Телематичните решения на WebEye предоставят отчети за икономията на гориво на водачите, спазването на времето за шофиране и почивка и стила на шофиране, за да поддържат процесите на управление и да гарантират спазването на правните норми на вашата компания. Транспортирането на стоки е свързано с много сложна административна подготовка. Услугите на WebEye ви помагат, като гарантират, че цифровизираната информация относно работата на превозните средства и часовете работа на водачите е винаги достъпна своевременно и икономически ефективно - това ви позволява да изразходвате спечелените приходи за бизнес развитие и разширяване.

Поддръжка: Камионите са основен актив за превозвачите и представляват значителна стойност за бизнеса. WebEye Telematics ви предлага подробна информация, свързана с редовната поддръжка, справяне с потенциални проблеми и производителността на автомобила, за да гарантирате ефективната работа на активите си по всяко време.

Заплащане на пътни такси: Унгарската тол система за заплащане на такса според изминатото разстояние, HUGO, е част от нашите WebEye телематични решения. Не е необходима инвестиция от ваша страна за достъп до нашата телематична система. Можете да използвате конфигурациите, които най-добре отговарят на вашите нужди, срещу месечна такса и да се насладите на предимствата от момента на инсталиране. Възползвайте се от нашата услуга за управление, за да получите максимума от вашата система.

Интегриране: Ако изберете услугите на WebEye, можете да станете телематично видими за основните експедитори в региона. Можете да се свържете с другите си ERP системи, като използвате нашите интерфейси и с помощта на телематичните данни да създадете пълномащабна информационна верига във вашия бизнес.