Проследяване в реално време

С услугата WebEye Monitor можете да проследявате вашите превозни средства в реално време. Обработката на данни в реално време предоставя на диспечерите полезна информация: тя осигурява по-ефективно изпълнение на поръчката за транспорт с данни за работата на превозното средство и състоянието на водача.