Разграничаване на служебни и частни пътувания

Ако разрешите частно използване на служебни автомобили на служителите си, ще сте наясно колко сложно е управлението на служебните и частните пътувания за една компания. Освен това записите често се попълват впоследствие и поради това са неточни и неподходящи за осигуряване на стабилна основа за точно отчитане на разходите. Служебните и частните пътувания се разграничават лесно с превключване в приложението, което гарантира, че разстоянията, които всеки ваш служител е изминал във всяко превозно средство по служебни и за частни цели, са ясни в отчетите. Тази функция не само ви помага да поддържате точни отчетите за разходите, но и служи за защита на частните пътувания: подробности за частните пътувания не се виждат, но системата запазва записите на пробега и при частна употреба.