×

Cookie management

Сигнали

Вече в нашите приложения WebEye Monitor и Monitor Mobile са налични аларми, свързани с гориво, температура, отваряне на вратата на ремарке както и данни за тахографа, които могат да бъдат потвърдени при необходимост. Изпращаме имейли за аларми, потвърждения, известия в приложението, а в случай на мобилното приложение Monitor Mobile - съобщения.