Сигнали

В приложенията ни WebEye Monitor и Monitor Mobile са достъпни всички аларми, свързани с промените в стойностите на цифровите и аналогови сензори, данните на тахографа и горивото, които при необходимост могат да бъдат потвърдени. За алармите, потвърждението изпращаме имейл, съобщение в приложението, или push-съобщение в случай на Monitor Mobile.