×

Cookie management

Управление на POI

Вашите шофьори посещават множество важни места по време на транспортните дейности. Можете да създавате отчети за посещенията в тези места. С помощта на нашата система можете да водите отчет и да категоризирате фирмени сайтове, логистични центрове на вашите партньори, бензиностанции с добри цени, безопасни паркинги и често използвани маршрути.