ВОМ и мониторинг на накланянето

Мониторингът на ВОМ ви позволява да преглеждате разхода на гориво на превозните средства, когато не са в движение, и да регистрирате работни събития. Нашата услуга за записване на дейности с камиони самосвали осигурява важна информация за вашия бизнес: тя ви позволява да видите дали всяко накланяне е извършено в точното време и местоположение. Това ви помага да подготвите отчети за разходите и да представите по-лесно доказателство за услугите, предоставяни на клиента.