Време за шофиране и периоди на почивка

Това е основен и ежедневен въпрос за диспечерите: на кой водач трябва да бъде зададена новополучена поръчка за транспорт. Нашата услуга eControl поддържа правилното използване на ресурсите от водачи. Диспечерите могат да проверяват състоянието на водачите, оставащото време на шофиране и периодите на почивка и да вземат бързи решения относно възлагането или промяната на транспорта. В резултат на нашите услуги ние предоставяме и обобщени доклади за изчисляване на пътните разходи за шофьорите, дневните надбавки при пътуване в чужбина и минималните заплати.