WebEye Truck Drive е приложение за водачи

Приложението WebEye Truck Drive е чудесен избор, ако искате да направите работата на HCV шофьорите по-лесна и по-ефективна.

В приложението WebEye Truck Drive всички необходими функции - включително навигация, получаване на планиран маршрут, комуникация - са достъпни на един екран. Приложението е достъпно като част от пакета за допълнителни услуги WebEye Truck Drive Pack или самостоятелно от Google Play Store.

  • Всички функции на едно място* – На лесния за използване интерфейс няма нужда от превключване на екраните по време на шофиране, функциите могат да се включват и изключват
  • Приемане на планиран маршрут – Способен да приеме планирания в WebEye Monitor маршрут** и да го зареди в интегрираната навигация Sygic Professional
  • Интегрирана навигация Sygic Professional*** – Планиране на карта и маршрут за товарни моторни превозни средства, показване на подробен POI и дисплей на интерфейс на картата, поддържан с редовни актуализации
  • Лесна и бърза комуникация с диспечера и другите водачи на превозни средства, управление на шаблонни съобщения, известия за съобщения
  • Показване на подробното състояние на тахографа
  • Сканиране за изпращане на документи и снимки
  • Разходи за гориво и други административни разходи
  • Обработка на ремаркета и контейнери
  • Възможност за промяна на броя на осите в съответствие с актуалната конфигурация на превозното средство, известие за конфигурация на осите

*Функцията "one screen" не е налична на мобилни телефони.
**(Планирането и изпращането на маршрута на ТИР се извършва в WebEye Monitor с продукта ни за планиране на маршрути за товарни моторни превозни средства!
*** Интегрираната професионална навигация Sygic трябва да се закупи отделно. Свържете се с нашите колеги по продажбите за подробности.