Записи

Можете да запишете зареждане с гориво и AdBlue или дори да регистрирате разхода на гориво на хладилния агрегат във вашите превозни средства. Всичко това е съобразено с вашите процеси - което означава, че определени дейности могат да се записват и качват от водача или от диспечера.