WebEye Truck Drive aplikacija za vozače

WebEye Truck Drive aplikacija je odličan izbor ukoliko želite olakšati i optimizirati posao svojih vozača kamiona.

WebEye Truck Drive aplikacija sadrži sve potrebne funkcije - navigaciju, primanje prethodno planiranih ruta, komunikaciju na jednom ekranu. Aplikacija je raspoloživa u sklopu WebEye Truck Drive Pack paketa sa Tabletom ili kao zasebna aplikacija na Google Play Store-u.

  • Sve funkcije na jednom ekranu* – Na lako preglednoj korisničkoj površini više nije potrebna promjena ekrana za vrijeme vožnje, pojedine funkcije se mogu uključiti ili isključiti
  • Primanje planiranih ruta – Uređaj prima rute koje su planirane u WebEye Monitoru** i učitava ih u integriranu Sygic Professional navigaciju
  • Integrirana Sygic Professional navigacija*** – Specifična karta za teretna vozila i planiranje ruta, detaljan prikaz POI i površine karata, uz redovita ažuriranja
  • Jednostavna i brza komunikacija s dipečerom i ostalim vozačima, upravljanje automatskim porukama, obavijesti o primljenoj poruci
  • Redovit prikaz tahografskog stanja
  • Skeniranje za slanje fotografija i dokumenata
  • Točenje goriva i ostali administrativni troškovi
  • Upravljanje prikolicom ili kontejnerom
  • Mogućnost promjene broja osovina prema aktualnoj konfiguraciji vozila, konfiguracija osovina

*Funkcija "one screen" nije dostupna na mobilnim telefonima.
**(Planiranje i dostavljanje kamionskih ruta obavlja se posebnim planerom ruta za teretna vozila koji je dostupan u WebEye Monitoru)
*** Integrirana Sygic Professional Navigacija se kupuje zasebno, molimo Vas da za to kontaktirate naše kolege u prodaji.