WebEye Truck Drive Pack

U našem portfelju dostupan je novi dodatan paklet usluga, i to: WebEye Truck Drive Pack, koji je specijalno razvijen za vozače teških motornih vozila.

U našoj aplikaciji sve potrebne funkcije - uključujući navigaciju i primanje planiranih ruta - dostupne su na istom ekranu specijalno razvijenog WebEye Tableta.

Sadržaj WebEye Truck Drive Packa:

WebEye Tablet:

 • Uređaj koji je specijalno razvijen za vozače
 • Podrška daljinskog upravljanja
 • IP67 zaštita
 • Kućište koje štiti od udaraca
 • Nosač koji se zatvara ključem
 • SIM kartica
 • Specijalni dodaci

Aplikacija za vozače WebEye Truck Drive:

 • Sve funkcije na jednom ekranu – Na lako preglednoj korisničkoj površini više nije potrebna promjena ekrana za vrijeme vožnje
 • Primanje planiranih ruta – Uređaj prima rute koje su planirane u WebEye Monitoru * i učitava ih u integriranu Sygic Professional navigaciju
 • Integrirana Sygic Professional navigacija – Specifična karta za teretna vozila i planiranje ruta, detaljan prikaz POI i površine karata, uz redovita ažuriranja, čak i s prometnim informacijama u stvarnom vremenu
 • Jednostavna i brza komunikacija s dipečerom i ostalim vozačima
 • Redovit prikaz tahografskog stanja
 • Mogućnost promjene broja osovina prema aktualnoj konfiguraciji vozila.