Analýza používania ľahkých úžitkových vozidiel

Nielen v kategórii ťažkých vozidiel je dôležité šetrné a hospodárne používanie vozidiel! Zvýšte efektívnosť svojich ľahkých úžitkových vozidiel, znížte spotrebu paliva a udržiavajte svoje dopravné prostriedky dlhodobo vo vynikajúcom technickom stave. WebEye vám a vašim vodičom pomáha pri dosahovaní týchto cieľov - použite naše riešenie na analýzu štýlu jazdy určené špeciálne pre ľahké úžitkové vozidlá.