Správa vozového parku na základe údajov

Naša telematicka služba poskytuje všetkým zainteresovaným stranám, vrátane vlastníkov, dispečerov, vodičov a objednávateľov množstvo potrebných údajov a podrobností. Naše pravidelné správy pomáhajú neustále optimalizovať náklady, ale v prípade potreby môžete získať prístup k informáciám o Vašom vozovom parku, ak ste mimo kancelárie, ale je k dispozícii len váš mobilný telefón.

Môžete sledovať celý svoj vozový park, vrátane ťahačov a prívesov.

Poskytujte svojim zákazníkom pravidelné alebo príležitostné nahliadnutie do prepravných podmienok, takto budete plnohodnotným členom dodávateľského reťazca - podľa očakávania zákazníkov.

Môžete predchádzať pokutám zo strany správnych orgánov a administratíva spoločnosti bude lacnejšia a efektívnejšia.

Kedykoľvek a kdekoľvek môžete mať prehľad o výkonnosti Vášho vozového parku - dokonca aj z Vášho mobilného telefónu. Môžete posielať údaje do mnohých externých systémov, ako sú systémy pre platbu mýta alebo manažment.

Súvisiace služby