Analýza štýlu jazdy

Nábor riadne vyškolených vodičov, ktorí pracujú efektívne, ako aj rozvoj odborných znalostí existujúcich vodičov predstavuje stále väčší problém pre domácich dopravcov. Z dôvodu rozmanitých prepravných úloh, ako aj rôznych druhov zásielok a stavu vozovky je nevyhnutná profesionálna a vysoko prispôsobivá technika jazdy.  V dnešnej cestnej nákladnej doprave je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby všetci vaši vodiči mali aktuálne znalosti, ktoré ich kvalifikujú na hospodárne riadenie nákladných vozidiel rôznych modelov a vekových kategórií, ktoré si vyžadujú aj inú manipuláciu. Naši odborníci tvrdia, že nadobudnutie správneho štýlu jazdy môže výrazne znížiť dodatočné náklady dopravcov, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania vozidla.  Môžete dosiahnuť až 15 percentné zníženie nákladov na palivo, predĺžiť životnosť používaných vozidiel a v priemere o 15 až 20 percent znížiť náklady na údržbu a servis vozidla.  Riešenie analýzy štýlu jazdy DrivingStyle spoločnosti WebEye poskytuje dopravcom podrobné vyhodnotenie nasledujúcich faktorov, ktoré najviac určujú využitie vozidiel ich vodičmi: miera stlačenia akcelerátorového pedála, používanie systému tempomatu a retardéra, počet a trvanie intenzívnych brzdení, použité rozsahy otáčok, rozdelenie krútiaceho momentu, efektívne využitie získanej dynamiky. Systém poskytuje dopravcom aktuálne informácie o potenciálnych oblastiach ďalšieho školenia jednotlivých vodičov, pričom umožňuje manažmentu monitorovať rozvoj vodičov a získať spätnú väzbu o efektívnosti školenia.  Analýza štýlu jazdy je vysoko efektívny základ pre trvalé znižovanie nákladov.