Aplikácia vodiča WebEye Truck Drive

Aplikácia WebEye Truck Drive je skvelou voľbou, ak chcete vodičom HCV zjednodušiť a zefektívniť prácu.

V aplikácii WebEye Truck Drive sú všetky potrebné funkcie – vrátane navigácie, prijímania plánovanej trasy, komunikácie – dostupné na jednej obrazovke. Aplikácia je k dispozícii ako súčasť balíka doplnkových služieb WebEye Truck Drive Pack alebo samostatne v obchode Google Play.

  • Všetky funkcie na jednej obrazovke* - ľahko použiteľné rozhranie eliminuje potrebu prepínania medzi obrazovkami počas jazdy, funkcie je možné zapnúť a vypnúť
  • Príjem naplánovanej trasy - možnosť prijať plánovanú trasu** v aplikácii WebEye Monitor a načítať ju do integrovanej navigácie Sygic Professional
  • Integrovaná navigácia Sygic Professional*** – špeciálna mapa a plánovanie trasy pre nákladné vozidlá, podrobné zobrazenie bodov záujmu a mapového rozhrania podporované pravidelnými aktualizáciami
  • Jednoduchá a rýchla komunikácia s dispečermi a ostatnými vodičmi, spravovať šablony správ, upozornenia na správy
  • Podrobné zobrazenie stavu tachografu
  • Skenovanie na odosielanie dokumentov a fotografií
  • Náklady na pohonné hmoty a iné administratívne náklady
  • Manipulácia s prívesom a kontajnermi
  • Možnosť zmeniť číslo nápravy podľa aktuálnej konfigurácie vozidla, upozornenie na konfiguráciu nápravy

*Funkcia „one screen“ nie je dostupná na mobilných telefónoch.
**(Plánovanie a prenos trasy nákladných vozidiel sa vykonáva pomocou nášho produktu na plánovanie trasy pre nákladné vozidlá, ktorý je k dispozícii v programe WebEye Monitor) 
***Integrovanú navigáciu Sygic Professional je potrebné zakúpiť samostatne. Pre podrobnosti kontaktujte našich obchodných kolegov.