Elektronický jazdný list

V Maďarsku je možné elektronický nákladný list nahradiť nákladným listom v papierovej podobe, v prípade priamo fakturovanej cestnej nákladnej dopravy. Dopravcovia pôsobiaci v iných európskych krajinách môžu tiež využiť naše riešenia na online správu prepravných úloh, ale v takýchto prípadoch nemôžu upustiť od vyplnenia CMR dokumentu. Pomocou funkcie elektronického nákladného listu vodič môže viesť záznamy o cestách online, na svojom mobilnom zariadení s operačným systémom Android. Záznamy možno kedykoľvek stiahnuť ako súbory vo formáte PDF a na vyžiadanie pri cestných kontrolách môžu byť predložené polícii alebo pracovníkom daňovej a colnej správy. Aj Váš dispečer môže zobraziť alebo vytlačiť vyplnené nákladné listy. V prípade kontroly zo strany Národného daňového a colného úradu, orgánu môže byť predložená verzia ručne podpísaná vodičom. Naša aplikácia elektronického nákladného listu je v súlade s predpismi uvedenými v nariadení vlády č. 261/2011 (XII.7.)