Identifikácia prívesu

Pomôžeme vám viesť záznamy o používaní prívesov alebo ich podľa potreby priradiť k ťahačom, aby bola zaistená bezpečnosť vozidla a nákladu.  To všetko je automatizované pomocou našej služby identifikácie prívesu.  Identifikácia prívesu vám pomáha viesť aktuálne záznamy o každom prevzatí a odovzdaní prívesu. Môžete jasne vidieť, ktoré prípojné vozidlo je pripojené k danému ťahača, pre ľahkú identifikáciu môžete k zariadeniam prideliť aj ŠPZ, vnútorné číslo a typ.