Kalibrácia

Naše profesionálne riešenia na sledovanie paliva, ktoré sa spoliehajú buď na údaje zo systému CAN-bus alebo využívajú následne nainštalované senzory, boli vytvorené pomocou našich kolegov s odbornými znalosťami aj v oblasti správy paliva, s cieľom podporiť prevádzku vášho vozového parku pomocou podrobných informácií.  Odporúčame, aby ste pri inštalácii našich meracích zariadení a v pravidelných intervaloch využívali náš kalibračný servis - aby ste maximalizovali presnosť údajov, ktoré poskytujeme.