Monitorovanie vývodového hriadeľa a naklápania

Meraním činnosti vývodového hriadeľa  (PTO) môžete skontrolovať aj spotrebu paliva vozidla a zaznamenávať pracovné udalosti.  Naša služba na zaznamenávania činnosti sklápača poskytuje základné informácie vášmu podnikaniu: umožňuje vám zistiť, či bolo každé vyklápanie vykonané v správnom čase a na správnom mieste. Uľahčuje to aj prípravu faktúr a osvedčenia o výkone pre objednávateľov.