Plánované správy

Plánované správy boli navrhnuté špeciálne pre manažérov a kontrolný personál.  Naše výkazy s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti vozového parku, na podporu úspor nákladov a zdrojov Vám automaticky zasielame e-mailom v pravidelných intervaloch.  Nemusíte ani navštevovať webovú platformu, aby ste mohli využívať našu podporu  efektívnosti vašich procesov. Naše operatívne výkazy možno použiť ako východiskové tabuľky pre účtovnícke, mzdové alebo administratívne úlohy. Naše plánované týždenné alebo mesačné  správy zahŕňajú výkaz spotreby paliva  a údaje o najazdených kilometroch na úrovni vozového parku, súhrn udalostí týkajúcich sa doplňovania paliva a podrobný zoznam údajov o teplote spojených s našou službou zaznamenávania teploty.  V správe o návštevách uvádzame za dané obdobie rozpise termínov odchodu a príchodu a Vášho vozového parku, ako aj jeho polohu.  Správa o smenách a prevádzkových hodinách poskytuje prehľad údajov o práci vykonávanej vozidlami. Naša služba vám okrem toho umožňuje prístup k mnohým správam, ktoré obsahujú súhrnné činnosti vodiča.