Rozlíšenie služobných a súkromných ciest

Ak svojim zamestnancom povolíte súkromné používanie služobných automobilov, musíte si byť vedomí toho, ako náročná je administrácia obchodných a súkromných ciest pre spoločnosť. Okrem toho záznamy často vypĺňajú dodatočne, preto sú nepresné a nevhodné ako spoľahlivý základ pre presné vyúčtovanie nákladov. Aplikácia umožňuje jednoduché rozlíšenie služobných a súkromných ciest pomocou jediného prepínača, čo zaisťuje, že pri vypracovaní výkazov bude jasné, že daný zamestnanec ktorým vozidlom, koľko kilometrov najazdil počas svojej práce, a koľko ho používal na súkromné účely. Táto funkcia umožňuje nielen presne účtovať, ale zaisťuje aj ochranu súkromných ciest: podrobnosti súkromných ciest nie sú viditeľné, systém však ukladá záznamy o najazdených kilometroch aj v tomto stave.