Menü

Sledovanie na smartfóne

Aplikácia WebEye Monitor Mobile vám umožňuje získať informácie o vašom vozovom parku v reálnom čase, aj keď ste mimo pracovisko.  Pomocou jasne štruktúrovanej platformy aplikácie môžete byť kedykoľvek informovaní o aktuálnom stave a výkone svojich vozidiel a vodičov.