Sledovanie v reálnom čase

Služba WebEye Monitor vám umožní sledovať vaše dopravné prostriedky v reálnom čase.  Spracovanie údajov v minútových intervaloch poskytuje dispečerom užitočné informácie: údaje o prevádzke vozidla a stave vodiča pomáhajú efektívnejší výkon prepravnej úlohy.