Správa povolení

Môžete poskytnúť individuálny prístup používateľom vo vašej spoločnosti, aby pracovníci v rôznych oblastiach mali prístup iba k funkciám a údajom, ktoré sa ich týkajú. Systém WebEye vám pomáha chrániť bezpečnosť dát vozového parku a vodičov prostredníctvom správneho nastavenia užívateľských podskupín.  Na trvanie plnenia prepravnej úlohy, môžete zdieľať aktuálne údaje o polohe vozidla vykonávajúceho prepravu so svojimi objednávateľmi, zákazníkmi.