Stiahnutie tachografu

Nariadenie (ES) č. 561/2006 stanovilo povinnosť pravidelného sťahovania údajov uložených na karte vodiča a v tachografu (každých 28 a 90 dní).  Vyberte si naše riešenie na stiahnutie eTachografu, ak má Váš vozový park problémy s plnením týchto povinností. Fyzická prítomnosť vozidla alebo karty vodiča v sídle spoločnosti už nie je potrebná na stiahnutie - zákonom požadované zálohovanie dát sa môže vykonať na diaľku cez internet.