Systém sledovania prepravy v Poľsku

Poľsko zaviedlo systém SENT na hlásenia a monitorovanie nákladu prepravovaného po ceste. Zákon o systéme zriadenom na kontrolu cestnej nákladnej dopravy nadobudol účinnosť 17. apríla 2017, v zmysle tohto zákona dopravcovia, ktorí vykonávajú prepravu, sú povinní od 1. novembra 2018 zdieľať zemepisnú polohu svojho vozidla pri preprave tovaru, ktorý podlieha oznamovacej povinnosti (napríklad kvapalné palivá , mazivá, prísady do paliva, sušený tabak atď.), ak sa preprava uskutočňuje na území Poľska. WebEye bol medzi prvými, ktorí sa pripojili k systému SENT, takže pomocou našej služby si môžete splniť svoju zákonnú povinnosť zdieľať svoje údaje o polohe.