Údaje o teplote so snímačom WebEye

Existuje toľko riešení, koľko je prepravných úloh, my vám však v každom prípade pomôžeme splniť požiadavky klientov: či už majú vaše vozidlá chladiacu nadstavbu s viacerými komorami, alebo dodávate mrazené alebo chladené výrobky v aktívnych alebo pasívnych chladiarenských boxoch. Naše senzory WebEye s vysokou presnosťou poskytujú nepretržité informácie o aktuálnom stave nákladného priestoru - či je teplota v požadovanom rozsahu alebo nie. Okrem informácií v reálnom čase prichádzajúcich prostredníctvom internetu majú vaši dispečeri prístup aj k historickým údajom.